PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Flagyl (Metronidazol) bu ilaç tam olarak ne işe yarar


Buraq
27-04-2008, 12:43
arkadaşlar bu kararma veya renk solgunluğu ile ilgili araştırma yaparken Flagyl (Metronidazol) böyle bir ilaç kullanımından bahsedilmiş başka bir sitede bu ilaç tam olarak ne işe yarar faydası olurmu bilgi verirseniz sevinirim

Saygılar

mustafaburuk
27-04-2008, 12:55
İç parazit tedavisinde kullanılan ve bilinen bir ilaç.Eczanede bulabilirsin 4 ytl ye.Geniş spektrumlu bir antibiyotik.

Buraq
27-04-2008, 13:35
teşekkürler

Tamer
27-04-2008, 17:52
Metranidazol flagellate'ler üzerinde etken bir madde, mide ve bağırsak sıkıntılarında kullanıyoruz.

http://img119.imageshack.us/img119/7313/euglenphfi7.gif (http://imageshack.us)

http://img73.imageshack.us/img73/5080/0504greenflagellate1yd5.jpg (http://imageshack.us)PROSPEKTÜS (eksik,özetlenmiş veya güncellenmemiş olabilir)

FORMÜLÜ
FLAGYL % 4 Oral Süspansiyon , her 5 ml’lik ölçekte; 125 mg metronidazol e eşdeğer metronidazol benzoate, ayrıca koruyucu olarak metilparaben, propil paraben, tatlandırıcı olarak sukroz, sakkarin sodyum ve aroma verici olarak limon ve portakal esansı içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Metronidazole,5-nitroimidazole grubu üyelerinden, sentetik bir antienfektiftir. Metronidazol fizyolojik pH’da non-iyonizedir ve anaerob mikroorganizma ya da hücreler tarafından kolaylıkla absorbe edilir. Duyarlı mikroorganizma ya da hücre içine girdiğinde nitro grubu içermeyen polar maddelere indirgenir. İlacın antimikrobiyel ve sitotoksik etkilerinden bu indirgenmiş metabolitlerin sorumlu olduğu düşünülmektedir. Metronidazol bölünmekte olan ve stabil hücreler üzerinde eşit derecede etkilidir.
Metronidazol amiplere karşı hem lokal hem de sistemik etkilidir; ancak ilacın gastroentestinal kanaldan emilimi iyi olduğundan, bu etkisini esas olarak sistemik yolla gösterdiği düşünülmektedir. İn vitro ve in vivo çalışmalarda metronidazolün nötrofil motilitesi, lenfosit transformasyonu ve belirli ölçüde hücresel bağışıklık üzerinde etkileri olduğu da gösterilmiştir.

Antibakteriyel spektrumu özellikle anaerobik mikroorganizmaları kapsar.

-Duyarlı suşlar: ( MIC değeri 4 mikrogram/ml veya daha düşük ) Bacteroides suşları,Fusobacterium suşları,Megasphaera,Clostridium suşları

-Sürekli olmamak kaydıyla duyarlı suşlar: Peptococcus, Peptostreptococcus, Veillonella,

-Dirençli suşlar: Propionibacterium,Actinomyces
Antiparazitik etkisi ise şunları kapsar: Trichomonas vaginalis,Giardia intestinalis,Entamoeba histolytica

Farmakokinetik
Emilimi:
Metronidazole oral uygulamadan sonra hızla emilir.En az %80’ı bir saat içinde emilmektedir. Oral uygulamalar sonucu zirve değerleri,eş dozlarda intravenöz uygulamayla elde edilen değerlerin aynısıdır.Oral biyoyararlanımı %100’dür.Yemekle birlikte kullanımdan etkilenmez.
Dağılımı:
- 500 mg tek dozdan yaklaşık 1 saat sonra zirve serum konsantrasyonu ortalama 10 mikrogram/ml’dir.
-Plazma yarılanma ömrü 8 ila 10 saattir.
-Plazma proteinlerine bağlanma oranı yüksek değildir:%20’den az
-Dağılım hacmi geniştir,yaklaşık 40 l ( yani 0.65l/kg)
-Serum seviyesine yaklaşık dozlarda, hızla, akciğerler, böbrekler, karaciğer, deri,safra,BOS,tükürük,seminal sıvı ve vajinal salgıya geçer.
16

Metronidazole plasentadan ve anne sütüne geçer.
Biyotransformasyon:
Öncelikle karaciğerde metabolize olur.Oksidasyon sonucu iki ana türev ortaya çıkar:
- “Alkol” metaboliti,primer metabolittir.Anaerobik bakterilere karşı bakterisit etkisi metronidazole’ün etkisinin %30’udur.Eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık 11 saattir.
-”Asit” metaboliti küçük miktarlarda bulunur ve metronidazole’un % 5’I kadar bakterisit etkisi vardır.
Atılımı:Karaciğerde ve safrada konsantrasyonu yüksek,kolonda düşüktür.Fekal eliminasyon çok azdır.Atılımı öncelikle idrarla olur.Metranidazole ve metabolitlerinin idrardaki miktarı uygulanan dozun % 35 ila 65’idir.

ENDİKASYONLARI

Endikasyonlar metronidazole’un antiparazitik ve antibakteriyel aktivitesi ile farmakokinetik özellikleri gözönüne alınarak konulur.Hem metronidazole ile yapılmış klinik çalışmalar hem de bu ilacın halen varolan antienfektifler arasındaki yeri hesaba katılmıştır.
Duyarlı olduğu belirtilmiş mikroorganizmaların neden olduğu şu enfeksiyonlarda endikedir:
- Amebiasis
-Genitoüriner trichomoniasis
-Non-spesifik vajinit
-Giardiasis
-Duyarlı anaerobik organizmalarla oluşan medikal-cerrahi enfeksiyonların tedavisi
-Duyarlı anaerobik mikroorganizmalarla temas riski yüksek ameliyatlar sırasında oluşabilecek enfeksiyonların önlenmesi

KONTRENDİKASYONLARI

İmidazole’lere karşı aşırı hassasiyet
10 günden uzun süren tedavilerde düzenli klinik ve laboratuar takibi yapılmalıdır.

UYARILAR/ ÖNLEMLER

- Hepatik yetmezlikte günlük önerilen dozun 1/3 veya 1/4’ü kullanılalıdır.
-Ataksi,baş dönmesi,zihin bulanıklığı durumunda tedavi kesilmelidir.
-Ciddi durağan veya ilerleyici ,santral veya periferik nörolojik rahatsızlıkları olan hastalarda metronidazole’un bu rahatsızlıkları ortaya çıkarma riski olduğu hatırda tutulmalıdır.
-İlaç hemodiyaliz sırasında tamamen elimine olur; bu hastalarda doz tekrarlanmalıdır.
-Alkollü içeceklerle kullanmayınız (Antabuse etkisi)
-Metronidazole vecuroniumun ( depolarizasyonsuz nöromüküler bloke edici madde) etkisini güçlendirir.
-Metronidazol Bir tür farede karsinojenik özellik göstermiş olmasına karşın,sıçanlarda veya hamsterlerde göstermemiştir.İnsanda karsinojenik olması şüphesi ise yoktur.
-Yüksek doz ve/veya uzun süreli tedavilerde ya da kan diskrazisi durumlarında kan sayımı yapılmalıdır.Lökopeni meydana gelirse, tedaviye devam edilip edilmeyeceğine enfeksiyonun ciddiyetine göre karar verilmelidir

Önlemler
- Gebelik:Metronidazole plasentadan ve anne sütüne geçtiği için tedbir olarak gebeliğin ilk trimesterinde ve emzirme sırasında metronidazole uygulanmamalıdır.

YAN ETKİLER/ ADVERS ETKİLER

-Şu etkiler görülebilir:
Konfüzyon ve halüsinasyon gibi psikiyatrik bozukluklar
hafif gastroentestinal yakınmalar: bulantı,ağızda metalik tat, anoreksi, epigastrik kramplar,kusma,diyare
mukokütanöz belirtiler:urtiker,kızarma,kaşıntı,ağız kuruluğu ile beraber glossit, nadiren anafilaksi
nörolojik belirtiler:konvülsiyon, baş ağrısı,baş dönmesi
-Yüksek dozlarda veya uzun süreli tedavilerde aşağıdakiler görülmüştür:
lökopeni
periferal duyu nöropatisi,bu durum tedavi kesilince gerilemiştir.
Ender olarak reversibl pankreatit vakaları bildirilmiştir.
Metronidazole idrar rengini,ilacın indirgenmesi ile oluşan,suda çözünebilen pigmentler nedeniyle kırmızı - kahverengiye boyayabilir.
Dizüri, sistit, poliüri, inkontinans, pelvik basınç hissi, vajina ve vulvada kuruluk, dispareüni görülebilir

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Önerilmeyen kombinasyonlar:
-metronidazole-disulfiram: disulfiram ile kombine kullanımı deliryum ve zihin bulanıklıklarına yol açabilir. Tedaviye disülfiram kesildikten 2 hafta sonra başlanmalıdır.
-alkol: Antabuse etkisi nedeniyle alkollu içecekler ve alkol içeren ilaçların kullanılması sakıncalıdır.
-Terfenadin ve Astemizol: kesinlikle kullanılmamalıdır

Dikkatli kullanılması gereken kombinasyonlar:

-metronidazole-warfarin: oral antikoagülanların etkisini ve hemorajik riski arttırdığı için ( hepatik katabolizmada azalma nedeniyle ) protrombin seviyesi takip edilmelidir.Oral antikoagülan dozu metronidazole tedavisi sırasında ve tedavi sonrası 8 gün boyunca azaltılmalıdır.
-metronidazole-vecuronium: (depolarizasyonsuz nöromüsküler bloke edici ilaç)
Metronidazole vecuroniumun etkisini güçlendirir.
-5- FU ve lityum: metronidazol ile birlikte kullanıldığında 5-FU’in toksik etkisi artar. Metronidazol ile birlikte kullanıldığında lityumun plazma düzeyi yükselebilir

Laboratuar testleriyle etkileşimi:

Metronidazole treponemayı immobilize eder ve bu nedenle Treponema pallidum immobilizasyon testinde yanlış pozitif sonuç verir.


DOZAJ VE UYGULAMA ŞEKLİ:

Amebiasis:

Yetişkinler: günde 1.50 g,3 doza bölünerek kullanılır
Çocuklar:30-40 mg/kg/gün,üç doza bölünerek kullanılır

Hepatik amebiasiste,abse safhasında,metronidazole tedavisi abse drenajı ile birlikte yapılmalıdır.

Tedavi ardarda 7 gün süreyle yapılmalıdır.

Trichomoniasis:

-Kadınlarda (Trichomonal üretrit ve vajinit ),2 gramlık tek doz ( 4 tablet )

Partnerde Trichomonas vaginalis enfeksiyonu belirtileri olmasa ve laboratuar testleri pozitif sonuç vermese dahi,eşiyle birlikte tedavi yapılması şarttır.

Giardiasis:

Yetişkinler:günde 750 mg ila 1g,ardarda 5 gün
Çocuklar: 2-5 yaş: Günlük doz 250 mg ‘dır( 2 ölçek)
5-10 yaş: Günlük doz 375 mg’dır (3 ölçek)
10 -15 yaş :Günlük doz 500 mg’dır (4 ölçek)

Non-spesifik vajinit:

500 mg günde 2 kez 7 gün süreyle
Partner de beraberinde tedavi edilmelidir.

Anaerobik organizmalarla oluşan enfeksiyonların tedavisi:

( İlk seçenek veya devam tedavisi olarak)

Yetişkinler: 1-1.5 g/gün
Çocuklar:20-30 mg/kg/günCerrahi profilaksisi:

Literatürlerde yayınlanmış çalışmalar cerrahi profilaksisi için ideal protokolün belirlenmesine imkan vernenektedir.

Metronidazole,enterobacteria’lara karşı etkili bir ilaçla kombine olarak kullanılmalıdır.
8 saatte bir 500 mg, ameliyattan yaklaşık 48 saat önce uygulanmaya başlandığında yeterli etki sağlar.

Son doz ameliyattan en geç 12 saat önce verilmelidir.

Profilaksinin amacı,ameliyat sırasında gastroentestinal sisteme bakteri inokülasyonununengellenmesi olduğu için post-operatif dönemde ilacın verilmeye devam edilmesinin (en azından oral yoldan verilmesinin) yararı yoktur.


DOZAŞIMI

Spesifik antidotu yoktur. Semptomatik tedavi yapılmalıdır. İlk saatlerde kusturma e mide yıkama yararlı olabilir

SAKLAMA KOŞULLARI:
25C’ın altındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde ve ışıktan muhafaza ederek saklayınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

TAKTİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI:
FLAGYL % 4 oral süspansiyon : 5 ml’lik ölçeğinde 125 mg metronidazol içeren 120 ml’lik şişelerde


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK ŞEKİLLERİ:
Preparatın ayrıca;
FLAGYL 0.5 g/100 ml enjektabl solüsyon içeren 1Medifleks torba
FLAGYL 500 mg Tablet
isimli formları da mevcuttur.